Welke Verzekeringen Zijn Wettelijk Verplicht Voor Een - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

Published Jan 07, 22
6 min read

Verzekering Via Een Derde Voor Je Ziekte Of Ongeval - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

SAVE Insurance BXL

Av. de la Chevalerie 7, 1040 Etterbeek
02 216 85 20
Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto

In het alledaagse leven kunnen verschillende verzekeringen zeker nuttig zijn. verzekering bromfiets. Een aantal verzekeringen zijn verplicht en anderen niet. We geven je hieronder een overzicht van de verplichte en niet-verplichte verzekeringen. Welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht? BA autoverzekering Wanneer je met de wagen op de openbare weg wilt rijden, ben je wettelijk verplicht de burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren.

Dat wilt natuurlijk niet zeggen dat de service en eventuele voordelen bij elke verzekeraar hetzelfde zijn. Vergelijk daarom niet alleen de premie van je autoverzekering, maar ook steeds de voorwaarden bij verschillende maatschappijen. BA motorrijtuigen Naast de auto dienen onder andere de volgende voertuigen ook verplicht de burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren.

Voorwaarden daarvoor zijn afhankelijk van de maatschappij. Arbeidsongevallenverzekering Wanneer je occasioneel beroep doet op huispersoneel (tuinman, poetsvrouw, babysitter etc.), moet je beschikken over een arbeidsongevallenverzekering. De arbeidsongevallenverzekering dient om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van mogelijk ongevallen tijdens het werk. Welke verzekeringen zijn contractueel verplicht? Brandverzekering De brandverzekering is op zich niet wettelijk verplicht, maar kan wel door een contract verplicht worden afgesloten.

Is Een Autoverzekering Verplicht? - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

De brandverzekering voor de huurdersaansprakelijkheid komt tussen wanneer jij aansprakelijk bent gesteld voor de schade aan het gebouw of aan derden. Schuldsaldoverzekering Kredietverstrekkers kunnen eisen dat je een schuldsaldoverzekering afsluit wanneer je een lening voor jouw woning afsluit. Dit zorgt bij de kredietverstrekker voor financiële zekerheid wanneer jij of jouw partner plots zou overlijden.

Dat bedrag wordt door de schuldsaldoverzekering volledig of gedeeltelijk kwijtgescholden. Welke verzekeringen zijn aangeraden? BA Familiale Een BA familiale is geen verplichte verzekering, maar is zeker aangeraden. De familiale verzekering dekt namelijk de schade die aan derden worden toegebracht door gezinsleden onder hetzelfde dak. Denk maar aan jouw zoon of dochter die onvrijwillig de ruit van jouw buren intrapt.

Er zijn ook een deel voertuigen die gedekt worden onder de familiale verzekering. Vind het volledige overzicht in dit document van de FVF. Rechtsbijstandsverzekering De rechtsbijstandsverzekering bestaat om jouw rechten te verdedigen in het geval dat je zelf een schadevergoeding wilt bekomen of wanneer je je moet verdedigen tegen de claim van iemand anders.

Enkel De Verzekering Ba Auto Is Verplicht. Waarom Dan Nog ... - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

Hospitalisatieverzekering Een nachtje in het ziekenhuis kan heel wat kosten en het ziekenfonds komt maar beperkt, of helemaal niet tegemoet in de kosten. Daarom is het aangeraden om een hospitalisatieverzekering af te sluiten. Persoonlijke ongevallenverzekering Een ongeluk is snel gebeurd. De persoonlijke ongevallenverzekering biedt je financiële bescherming wanneer je in de privésfeer het slachtoffer van een ongeval wordt.

Die aanvullende verzekering biedt een betere bescherming voor jouw wagen. Zo heb je onder andere de dekkingen tegen brand, diefstal, glasbreuk en natuurkrachten. Dekking diefstal in brandverzekering Je kan bij jouw brandverzekering een optionele dekking diefstal afsluiten. Die dekking beschermt je tegen de schade aan jouw woning en inboedel ten gevolge van vandalisme of (poging) tot diefstal.

De meeste reisverzekeringen bevatten standaard de dekkingen personenbijstand, pechverhelping, annulatie en bagage. : meestal is de reisverzekering niet verplicht, maar voor bepaalde landen wel. Zo dien je voor Cuba, Rusland, China en Algerije een reisverzekering af te sluiten vooraleer je een visum kunt ontvangen. Pensioensparen Het wettelijk pensioen is voor velen niet voldoende om aan de huidige levensstandaard te kunnen vasthouden.

Wat Is Burgerlijke Aansprakelijkheid (Ba)? - Verzekeringen - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

Je stort op regelmatige basis een bedrag op een pensioenspaarverzekering of in een pensioenspaarfonds.

Loopt iemand anders schade op door jouw fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid? Dan ben jij daar aansprakelijk voor. Dat betekent dat je verplicht bent om het slachtoffer schadeloos te stellen: je herstelt de schade of betaalt een schadevergoeding. Het 'burgerlijke' wijst erop dat de schade berokkend wordt door de ene burger aan de andere burger, en bijvoorbeeld niet aan de staat. motoverzekering.

Bepaalde verzekeringen zijn verplichte verzekeringen. Dit houdt in dat ofwel iedereen verplicht is deze verzekering af te sluiten om een bepaalde activiteit te kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld de BA autoverzekering is een verplichte verzekering. Indien een auto niet verzekerd is, kan deze niet in het verkeer worden gebracht. Daarentegen is de bestuurdersverzekering geen verplichte verzekering; Voor het uitoefenen van verscheidene beroepsactiviteiten is het eveneens vereist dat een verzekering betreffende beroepsaansprakelijkheid wordt afgesloten (vb.

Is De Familiale Verzekering Verplicht? - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

Wat Dekt Een Autoverzekering? - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar LilleGoedkope Autoverzekering Vergelijken 2022 - Auto Verzekeren - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Ekeren


Andere verzekeringen zijn daarentegen niet verplicht bij wet. Sommige van deze verzekeringen kunnen wel contractueel verplicht worden (vb. In een huurovereenkomst wordt de huurder verplicht een brandverzekering af te sluiten). Andere van deze niet- verplichte verzekeringen zijn ondanks het feit dat ze evenmin contractueel verplicht worden, toch zeer nuttig, en kunnen u voor veel onheil behoeden.

Denk eraan dat een ongelukje snel kan gebeurd zijn.

Hoe Kun Je Een Goede Autoverzekering Afsluiten? - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar NielGoedkope Autoverzekering 18 Jarige ⁂ Alle Verzekeraars Op ... - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Berlaar


Is een familiale verzekering verplicht als u kinderen hebt? Moet u uw motor verzekeren zelfs als die meestal in de garage staat? Is een sportverzekering echt nodig voor uw wekelijkse partijtje tennis? Laten we eens bekijken welke verzekeringen verplicht zijn in België. In ons land zijn bepaalde verzekeringen wettelijk verplicht.

Wanneer Is De Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid ... - Verzekeringsmakeleaar EtterbeekAndere verzekeringen zijn dan weer facultatief: u bepaalt zelf of u ze neemt. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bijvoorbeeld is verplicht voor elk motorvoertuig waarmee u op de openbare weg komt: auto, motor, speed pedelec, scooter, kampeerauto, … Een bestuurdersverzekering is daarentegen niet verplicht. Er zijn overigens verzekeringen die wél verplicht zijn maar niet verplicht.

Welke Autoverzekering Past Bij Jou? - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar DuffelAutoverzekering Antwerpen - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Lint


De verplichting staat namelijk in het contract. De brandverzekering is een goed voorbeeld. De verhuurder mag ze dus in zijn huurcontract opnemen. In België kunt u deze op de vingers van één hand tellen: Ze vergoedt de materiële en lichamelijke schade die u met uw voertuig veroorzaakt aan anderen, of aan uw inzittenden.

Zelfs als u er vrijwel nooit mee rijdt. Bijvoorbeeld als u maar drie keer per jaar met uw quad erop uittrekt. Om te vermijden dat u bij een ongeval in fout zelf voor alle kosten opdraait, bevelen we u sterk aan om uw BA aan te vullen met facultatieve verzekeringen zoals: de Omniumverzekering die de schade aan uw voertuig dekt.

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (Ba) Voor - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

Deze is verplicht voor bepaalde vrijetijdsactiviteiten zoals de jacht. Bepaalde beroepen zoals dokters, architecten, reisorganisatoren of boekhouders moeten een specifieke verzekering afsluiten voor hun beroepsaansprakelijkheid. Bovendien is een werkgever verplicht om zijn personeel te verzekeren tegen werkongevallen of op de weg naar en van het werk. Ook bepaalde openbare gelegenheden hebben de wettelijke verplichting zich te verzekeren tegen brand en ontploffingsgevaar.

Huurt u? De huisbaas mag in zijn huurcontract verplichten dat u een brandverzekering afsluit. Deze dekt uw verantwoordelijkheid bij schade aan de huurwoning en/of de inhoud. Zelfs als deze verzekering niet overal in België verplicht is. Wist u dit? De huurdersverzekering wordt verplicht in Wallonië. Vaak verplichten financieringsmaatschappijen deze verzekering voordat ze u een lening toekennen voor uw nieuwe wagen.

Het leven zit immers vol verrassingen, nietwaar? Enkele voorbeelden: dekt de schade die u, uw kinderen of huisdieren veroorzaken aan iemand die niet tot uw gezin behoort. zorgt voor bijstand bij autopech in geografisch Europa of bij ziekte en een ongeval in het buitenland. beschermt u als u eigenaar van een gebouw en/of uw inboedel.

Wanneer Is De Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid ... - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

En denk bij uzelf: het is beter om een verzekering te nemen dan om levenslang te betalen voor een spijtig ongeval - motorverzekering. Bron: Ethias .

Navigation

Home