Wat Is De Beste Autoverzekering? - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Zwijndrecht

Published Jan 06, 22
6 min read

Autoverzekering - Prijs & Offerte Online - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Hemiksem

SAVE Insurance NV (SAVE Insurance)

Plantin en Moretuslei 128/130, 2018 Antwerpen
03 216 85 20
Autoverzekering vergelijken

Een autoverzekering kan worden afgesloten door de eigenaar van de wagen of iemand anders. Wanneer bv. een kennis of vriend regelmatig gebruik maakt van de auto, kunnen de auto-eigenaar en kennis overeenkomen dat deze kennis de premie van de autoverzekering voor zijn/haar rekening neemt. Controleer als auto-eigenaar dan wel of deze kennis effectief de verzekering afgesloten heeft én nadien de autoverzekering premies betaalt.

De BA-verzekering of in officiële bewoordingen de “Burgerlijke Aansprakelijkheid gemotoriseerde voertuigen” is in België verplicht voor elke auto. De BA-auto is een aansprakelijkheidsverzekering die de schade verzekert die een bestuurder aan anderen zou toebrengen. Aangezien de wetgever opteerde voor een verplichte autoverzekering, heeft de wetgever ook een aantal minimumvoorwaarden opgesteld.

Verzekeraars zijn daarnaast vrij een meer uitgebreide dekking aan te bieden. Een omniumverzekering of all risk verzekering is eveneens een autoverzekering, maar werkt op een andere wijze als de BA-verzekering. De omniumverzekering is immers een zaakverzekering die de schade aan een bepaald voorwerp (i. c. de eigen auto) verzekert. Een omniumverzekering zonder aansprakelijkheidsverzekering dekt dus niet de schade die men zou toebrengen aan andere bestuurders, maar enkel de schade aan het eigen voertuig.

5 Tips Om De Beste Autoverzekering Te Vinden - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Hemiksem

tijdens een manoeuvre een paaltje zou raken, dan zal de omniumverzekeraar er voor zorgen dat de eigen wagen in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. De meeste autoverzekeringen met all risk verzekering zullen beide elementen bevatten: enerzijds een BA-verzekering voor de schade aan derden, anderzijds een omniumverzekering voor de schade aan de eigen wagen.

Kortom, het gaat om alle situaties waarin men onopzettelijke schade toebrengt aan de auto of een niet-controleerbare omstandigheid zorgt voor schade. Een kleine omniumverzekering of mini omniumverzekering komt tussen in een beperkter aantal situaties. De meeste kleine omniumverzekeringen komen tussen voor brand, diefstal of vandalisme, glasbreuk, schade door een natuurramp en aanrijding met een dier.

Uw Garantie Op De Beste Autoverzekering - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar WillebroekIn 5 Stappen De Beste Autoverzekering Vinden In 2022 - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Kalmthout


Wat dekt een autoverzekering? Een autoverzekering BA vergoedt alle schade die men via de verzekerde wagen bij derden zou veroorzaken. Het begrip “derde” wordt daarbij overeenkomstig de Belgische rechtspraak ruim geïnterpreteerd - verzekering motor. In feite gaat het om alle personen met uitzondering van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt. Met andere woorden, alle eventuele schade aan een andere bestuurder, eventuele passagiers in de eigen auto, voetgangers en fietsers zullen volledig worden vergoed.

Beste Autoverzekering In België Vinden - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Hoboken

kosten van hospitalisatie, geneeskundige zorgen, arbeidsongeschiktheid), (ii) materiële schade en (iii) morele schade. Aangezien elke autoverzekering BA minstens deze waarborgen moet bevatten, zal autoverzekering vergelijken weinig verschil maken. In bepaalde gevallen zoals bv. dronkenschap zal de autoverzekeraar BA de mogelijkheid hebben een deel van de uitgekeerde vergoedingen terug te vorderen.

Een Autoverzekering Op Maat - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar MerksplasWaar Vind Je De Beste Autoverzekering Voor Jou In 2022? - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Hemiksem
Wat wordt niet gedekt door de autoverzekering? Zoals hierboven vermeldt, dekt een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nooit de schade aan de eigen wagen. Wil men de schade aan de eigen auto vergoedt zien, dan zal men de aanvullende dekking van een omniumverzekering moeten toevoegen. Een autoverzekering BA komt ook niet tussen voor de medische kosten en arbeidsongeschiktheid wanneer men zelf in fout was voor het ongeval.

Wanneer kan een verzekeraar deelname weigeren? Deelname aan races of snelheidswedstrijden. Rijden zonder een rijbewijs op het moment van het schadegeval. Rijden met een afgekeurd voertuig. Overbelasting. Dit is de situatie waarin er meer passagiers in het voertuig zitten dan het voorziene aantal plaatsen. Dronken rijden of onder invloed van medicijnen.

Beste Autoverzekering In 2022 - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Baarle-Hertog

Niet-betalen van de verzekeringspremies. Wanneer men niet tijdig de verzekeringspremie betaalt, ondanks de vele herinneringen van de verzekeraar, kan men te maken krijgen met een schorsing of opzegging van de aansprakelijkheidsverzekering. Bij een tijdelijke schorsing van de verzekeringsovereenkomst is het verhaal van de verzekeraar beperkt tot de onder vermelde € 31.

Beste Autoverzekering Van 2022 - Wat Is De Beste? - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Oud-TurnhoutBeste Autoverzekering Van 2022 - Wat Is De Beste? - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Wommelgem


In geval van een opzegging van de autozekering loopt men het risico zelf alle veroorzaakte schade aan derden te moeten vergoeden. Opzettelijk schadegeval. Dit is de situatie waarin de verzekerde vrijwillig en bewust schade heeft toegebracht. Bv. wanneer men opzettelijk tegen een andere bestuurder rijdt om zelfmoord te plegen. Onjuiste beschrijving van het risico.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen voor jongeren zijn immers nog steeds vele malen hoger dan deze voor bestuurders die al enkele jaren rijervaring hebben. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de zoon of dochter steeds met de verzekerde auto rijdt, terwijl deze op naam van de moeder of vader werd afgesloten, dan kan de verzekeraar zijn tussenkomst weigeren.

Wat Is De Beste Autoverzekering? - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Hoogstraten

Dit betekent dat de verzekeraar van de aansprakelijkheidsverzekering alle lichamelijke, materiële en morele schade die hij uitbetaalt, kan terugvorderen van de aansprakelijke bestuurder. Dit beperkt tot een maximum van € 31. 000. Wanneer men opzettelijk bepaalde elementen die belangrijk waren voor het beoordelen van het risico heeft verzwegen, is het regresrecht van de verzekeraar onbeperkt.

De verzekeraar zal bij een schadegeval dan alle lichamelijke, materiële en morele schade kunnen terugvorderen. Volgens de Modelovereenkomst is dit regresrecht beperkt tot € 250 wanneer het gaat om een onopzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens. Aanvullende verzekeringen autoverzekering, Naast de all riskverzekering kan men de aansprakelijkheidsverzekering nog combineren met andere dekkingen:Zoals hierboven vermeldt, komt een autoverzekering BA niet tussen wanneer men zelf aansprakelijk is voor het ongeval.

Dankzij de bestuurdersverzekering zal men een vergoeding ontvangen voor de medische kosten en kosten van ziekenhuisopname, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of langdurige invaliditeit, en een tussenkomst bij overlijden. Deze verzekering zorgt voor een tussenkomst in de gerechtskosten. Wanneer men een juridisch geschil heeft (bv. men wordt gedagvaard voor de politierechtbank of raakt betrokken bij een verkeersongeval in dronken toestand) zal de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van juridisch advies en bijstand voor zijn rekening nemen.

De Beste Autoverzekering In 2022 - Vergelijk En Kies - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Oud-Turnhout

Vergelijk tijdens het autoverzekering vergelijken de algemene voorwaarden van de autoverzekeringen om te achterhalen of men extra moet betalen voor deze dekking. Indien de rechtsbijstandsverzekering auto niet standaard in de BA autoverzekering inbegrepen is, kan men steeds een globale rechtsbijstandsverzekering afsluiten. De rechtsbijstandsverzekeraar komt dan tussen voor alle situaties waarin men nood heeft aan juridisch advies en bijstand, bv.

Een Autoverzekering Op Maat - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar BrechtZiektekostenverzekering Vergelijken? Vind Dé Beste (2022) - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Meerhout


Heeft men onverwachts een klapband op de autosnelweg? Of is het voertuig niet meer rijwaardig na een ongeval? Dan zal men beroep moeten doen op een takeldienst. In de praktijk kunnen deze kosten van pechverhelping ter plaatste of wegslepen oplopen tot wel vele honderden euro’s. Met een bijstandsverzekering heeft men bij pech of ongeval een garantie van pechverhelping ter plaatste of het wegslepen van de auto.

hotelovernachting ter plaatste op vakantie zo de wagen zou hersteld worden). Tips autoverzekering vergelijken, Enkele tips om de keuze voor een autoverzekering tijdens het autoverzekering vergelijken te vereenvoudigen:Vergelijk alleen vergelijkbare autoverzekeringen. Zeker bij de all riskverzekering of omniumverzekering blijken er grote verschillen te bestaan tussen de situaties waarin de verzekeraar tussenkomt.

Waarom De Prijs Van Uw Autoverzekering Vergelijken In 2022 - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Schoten

Je ontvangt dus geen vergoeding in de niet-vermelde situaties, ondanks dat men een full omniumverzekering heeft ondertekend. Onderhandel tijdens het autoverzekering vergelijken voor de beste autoverzekering tarieven. Verzekeraars zijn commerciële spelers en zijn dus steeds geïnteresseerd in betere verkoopcijfers. Wanneer men bv. auto verzekeren. een familielid heeft dat reeds klant is bij de autoverzekeraar, kan dit wonderen doen wat betreft de premie.

Navigation

Home